fredag 1. oktober 2021

Frå liturgien:


"..andre som kommer fram, og som viser at de ikke skal motta nattverden, velsignes av den som bærer brødet, med håndspåleggelse eller korstegning. 

...

Eksempler på stasjoner i bønnevandringen: 

Stille bønn ved alterringen – mulighet til å knele i bønn og ettertanke. Personlig forbønn, eventuelt med håndspåleggelse – på et sted i rommet der det er mulig å være litt tilbaketrukket. 

...

Velsignelse – den enkelte kan knele mens en medliturg legger hånden på hodet og velsigner med en fast formulert velsignelse." 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar