lørdag 4. september 2021

Medan vi ventar på Gervin. Ei opplagt problemstilling knytt til "klimavalkampen" er; i kva grad vil eit anna liv vere betre for oss? Eit anna...ein kunne seie: pre-moderne, før-industrielt, naturnært, lokalt, økologisk, holistisk, middelaldersk. Vil eit slikt liv vere betre eller dårlegare? Framgang eller tilbakesteg? Problemstillinga er opplagt, svaret er det ikkje, og det av mange komplekse grunnar. Det kjem raskt responsar og svar, men då kan det vere viktig å ikkje stanse der, men analysere responsen i detalj. 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar