torsdag 15. juli 2021


Eit tre som velta, men her veks det kløver. 


Ein viltveksande orkidé. 
Eit gamalt tre med friske skot. 


Gamle stubbar i skogen er interessante og verdige. Eg tenker på kva det vil seie å heidre dei døde. 
Varden på Roholtsfjell er rett over furua. Utsikt frå Såta/Sukkertoppen, som eg aldri før har vore på. 


Skretjønn, utsikt mot nord, Kleivstaul og Granlivegen litt lenger bak, så Skorve og Lifjell.Utsikt mot aust, Heia, Brokefjell og Åhomnuten.  

 Meir mot vest, "Svåun" som leier opp mot Vesle Roholtfjell. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar