torsdag 24. juni 2021

Syng alt du spelar. 

Spel alt du høyrer. 

Oppskrift på...musikalitet. 

Som på mange vis er å la sjela (og jamvel kroppen) bli eitt med omgjevnadene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar