mandag 14. juni 2021

 Underleg med popmusikk. Den er voven saman med våre livsprosessar, livshendingar. Når eg høyrer på popmusikk frå 1988, 89, 90 etc., får eg ulike kjensler. Nokon gonger var eg i ein god periode, andre gonger ikkje så mykje det. Også slik med verda og kulturen. Av og til ein god periode, av og til ikkje så mykje det. Popmusikk er også constrained. Den krev teknologi, massemedia, konsumentfilosofi, marknadskrefter, liberal ideologi. Å tenke kontrafaktisk her "boggles the mind" - kva ville musikken og livet vore i ei anna historie, ei anna ideologisk setting? Men slik det vart, vart det. Popmusikk kan berre ikkje ta for stor plass. Men mykje hjarta er det i popmusikken. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar