tirsdag 15. juni 2021

I antikken var ein medviten om kva musikk kunne gjere, til dømes korleis ulike modale skalaar ("moods") kunne påverke humør. Korleis ulike rytmar kunne påverke delar av kroppen etc. Slikt blir ikkje alltid aktualisert før fleire er samla, stemning blir sett, volumet er høgt. Det kan også skje i det stille og vare, med lågt volum. I alle fall kan musikk fungere som ein type magi (Paul Tyson) Eller, "berøring", som WA Mathieu peikar. Det opnar moglegheiter. Men krev visdom. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar