søndag 16. mai 2021

- Kontinuitet. Ein ber med seg eit liv i seg sjølv. Eit liv er meint til å ha "an arch". Fasar. Eit godt levd liv. Det går ikkje alltid slik. Men det kan gå bra likevel. I gamalskogen ser ein ofte tre som har kome "feil ut". Dei veks kanskje frå ei fjellhylle, på skrå, nedover. Så kalkulerer treet, synest det som, balanse og kurve. Det lagar ein fin, rund boge, vender seg oppover og innover att, og veks opp mot ljoset. Ein ber med seg livet. Men kanskje var ikkje alle omvegar rette og gode. Det er det "tragiske element", som grekarane var så opptekne av. Kristendomen ser annleis på det tragiske, men.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar