mandag 17. mai 2021

Ein ting eg har lært av D Fleming og D Orlov. At ein som menneske og som lokalsamfunn bør rette seg inn på å klare seg sjølv, på uante og uventa måtar. Vi er avhengige av kvarandre som menneske, heilt udiskutabelt. Men kva menneske, primært? Dei som er nær og står rundt? Kyrkje, kommune etc.? Eller - kinesiske arbeidarar og statlege forvaltarar fleire titals mil unna?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar