fredag 9. april 2021

Politisk kvarter. Spennande å fylgje. Ofte også pga. det som ikkje blir sagt. I går: CO2-avgift som middel for å stanse klimakrisa. Eg kom til å tenke på kva ein russisk sosiolog sa: Komplekse system som byggjer seg opp, er i regelen irreversible. Så også her: Grepa som må til for å ha meir skaparverks-venleg livsform, går like til sjel og hjarta og kropp, både av samfunn, økosystem, menneskeliv. Litt som då dei fyrste kristne sa "vend om" inn i romarriket. Det tok nokre hundre år før det monna, så å seie. 

I dag: Barnefødslar. Sp vil ha økonomiske incentiv. Noko har endra seg: Før vart dette sett som "anathema" pga. overtydingar knytt til arbeidsliv, likestilling etc. Men fødselsraten er no allment kjent, og anerkjent. M Fasting og A Eskild, fagpersonar, har poengtert at økonomiske incentiv ikkje vil monne, slik også programleiaren understreka. Det dreier seg heller om grunnleggjande livsmeining - om vår natur som menneske. Eg kom til å tenke på Chryssavgis, den ortodokse rådgjevaren til patriarken: Slik vi behandlar og forholder oss til skaparverket, slik behandlar og forholder vi oss til menneske. 

Vegar vidare, kvar går dei? Politikarane er på mange vis rådlause, fordi dei driv med politikk, og ikkje har djupe historiske røter eller tid til å kjenne dei "globale" perspektiva. I politisk kvarter vart det sagt at barnefødslar mest har å gjere med "kva menneske fritt veljer". Den tunge og omfattande ideologien - som politikarane sjølve fremjar dag for dag - er skjult for auga deira. Mykje ved denne ideologien er godt, men mykje er altså også dysfunksjonelt, på mange vis. 

Vegane vidare er uansett ikkje opplagte. Skjønt - meir enn dette må vi kunne seie. Og det funderer eg på - kva skal ein seie? Eg hentar inspirasjon frå patriarken og paven og det norske bispemøtet - og andre - så får vi sjå. 

2 kommentarer:

  1. hehe ja det er jo mye her som rett ut ikke er lov å si -> men hva mennesker fritt velger, mennesker er ikke så unike at vi alle finner vår egen vei, vi vil være svært styrt av normer og regler lagt fram av familie og samfunn.. - før var det å få seg en jobb - make - barn som var normen, nå er det utdannelse - fitness - reise - tur - mange forhold - ingen barn. Sistnevnte er mye mer "morsomt" og hedonistisk, men mye mindre ansvarsfullt. Og det er jo førstnevnte vi trenger skal samfunnet overleve..

    Så er det definitivt ikke svart hvitt - kristne fundamentalister trenger vel ikke mer ansvar akkurat, de er jo så prektige fra før. Der hadde jeg vel anbefalt å slappe av litt og bli litt mer chill.

    Tenker på sluttscenen i Demolition man; "You need to be a little bit more dirty, and you need to be a little bit more clean!"

    SvarSlett
  2. Ja, samd om dette. Dette representerer også "polane" i kulturen.

    SvarSlett