torsdag 22. april 2021

 Galpern og Mathieu er samstemte: Musikk lærast ved imitasjon. Ikkje "rote", men ved å leve seg inn i det, forstå, fundere på, føle på. Ein går medvite inn for å likne på ein annan person, men også på ein annan kultur. Slik kan ein finne si eiga røyst. Ikkje ei anna røyst enn kulturen, men ei som spring ut av kulturen og set sitt personlege preg. Utan eit sunt kulturelt jordsmonn er det neppe mogleg å ha eit sunt sjølv. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar