søndag 25. april 2021

Galpern: "Instrumentet er ein illusjon. Det er du som er instrumentet." Dette er eitt perspektiv. Ein kan problematisere: Instrument gjev ein "timbre", avgrensar moglegheiter (og opnar dermed for andre) etc. Kanskje ein heller må seie at musiker og instrument sameinast på eitt eller anna vis. Eller: Instrumentet blir ein forlenga del av ein sjølv. Poenget til Galpern er uansett: Musikk som ein ikkje kan "høyre" i sitt indre, kan ein ikkje spele. Men musikk (i brei forstand) som ein kan høyre i sitt indre, kan ein også "få ut" på eitt eller anna vis. Når eg lærer Bach på piano, må eg forstå, øve øyra. Då spelar eg gitar også annleis. Musikken bryt grenser mellom instrument, kan ein seie. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar