torsdag 29. april 2021

 


Det var eit naturskjønt bilete på Rui. 5. juni er det seminar der, om "vegen vidare" i møte med krise i natur og klima. Ja, kvar går vegen vidare...?  Både paven og biskopane har hatt gode uttalingar, så eg stør meg på dei. Og held meg unna konkrete politiske retningar eller parti. 

Personleg trur eg at vår livsstil/identitet er altfor bunden opp med den industrielle, teknologiske, ideologiske, økonomiske situasjonen. Til at det vil bli endringar som kan monne. Men dette er bra med å sjå på Rui-systrene; dei levde "berekraftig", før dei hadde tilgangen kunnskap, teknologi etc. som i det heile kunne ha påverka kloden. Så om ein inspirerast av dei, har ein i det minste nokonlunde rett kompasskurs. Paven seier det: Alt heng saman. Det å leve sunt, individuelt, eller som samfunn, er eigentleg ikkje noko anna enn det å leve sunt, "globalt". 


2 kommentarer: