fredag 12. mars 2021

Set at Gud vil ha liv, og livsfrukt er ei gåve frå Herren. Der det er liv, der er naturen i gang. Skjønt - det same kan også seiast om død - døden er ein prosess som også held skaparverket i gang. Men kva der det ikkje er noko? Der liv og død og nytt liv berre blir borte? Kan det vere godt? Det er dette vestlege samfunn no freistar å seie.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar