onsdag 17. mars 2021

Når statsmakta går underlege og usunne vegar, må ein arbeide for meir sjølvstende. Men ingen er ei øy, alle treng ein kultur og tradisjon og eit/fleire fellesskap å høyre til i.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar