fredag 19. mars 2021

Kva stadium skal ein gå attende til? Stor problemstilling. 10k år bakover? Før-industrielt agrarsamfunn? 1950-talet? Kva er vi menneske evolvert til - kva er vår natur - kvar utfaldast vi?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar