lørdag 20. mars 2021

Jakt er finurleg. Kvifor jakte? Eg kan tenke mange grunnar - men ikkje alle er så likeframme i moderne tid. Åpenbart: Mat i form av kraftbein, innmat, muskelkjøt, senemateriale (etc.) Bruk av bein, pels, hovar o. a. til klede, reiskapar og pyntegjenstandar. Uttrykke vår indre natur som menneske - aggresjon og jaktinstinkt og orientering i naturlege omgjevnader. Ta del i vårt økologiske system, finne vår nisje. Drive røkt av dyrestammer (trengst dette? Klarer vi det?) I alle høve er det viktig å ha respekt for byttet, både dets liv og dets bruk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar