mandag 8. mars 2021

Eller kanskje ein kunne seie det slik. Etter konsekvensene av energimangel, vil mykje bli omlagt, og samfunnet vil i mangt vende attende til meir tradisjonelle levemåtar. Dette vil også prege generelle levemønster, samfunnsformer og samfunnsroller.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar