fredag 8. mai 2020

Korona er éin epidemi. Men i røyndomen er det nok flust av epidemiar på gang i moderne samfunn. Dei manifesterer seg i ulike typar av sjukdomar, ubalansar av mange artar. Vi badar i mikrobar, og mange av dei er nok påverka av tiår med overforbruk av antibiotika og nedbryting av komplekse økosystem. Løysinga er ikkje å utslette mikrobane, men å spele på lag med dei, i det mikrobielle økosystemet. Det handlar om "holistisk"/"integrativ" helse. Eller, om bondevit og sunn livsstil eller whatnot. Eller, å leve i tråd med sin natur, og den samanhengen som vår natur høyrer til i. Alle steg mot dette, alle små innsiktar, alle stønader, tek eg imot med glede.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar