lørdag 30. mai 2020

Eit dyr i skogen har det det treng i seg sjølv - i samarbeid med andre dyr, og med "naturen", breitt forstått. Skaparverket. Dyret treng ikkje iphones eller gravemaskiner eller grændis. "Teknologiar" er det flust av i skaparverket, men sjølve kroppen og "sjølvet" er liksom ein integrert del av prosessane. (Anten vi talar om dyr eller planter eller whatnot). Det er noko viktig her. I vår tid er det mogleg å la elektronikk, maskinar, mekanikk, industri bli ein "second body". Som i matrix, så å seie. "Brain in a vat". Eller som Homer Simpson i sofastolen foran tven. Og, "what's not to like" med eit slikt liv??? Det er spørsmålet. Kva tapar ein med slik teknologi? Enormt blindfelt i vestleg sivilisasjon om dagen. Men det finst motkulturar og understraumar, så å seie.

Elluls Technological Society

6 kommentarer:

 1. Vi var en tur i Notodden i går og var innom broren min . Der kom vi innpå noe i forlengelsen med det du bringer på banen. Det finnes stadig teknologiske løsninger som kan desentralisere arbeidskraft, og det kan ha en positiv effekt på mindre lokalsamfunn. Vi snakket om ‘3D printers’ og lignende, om produksjon utenfor de store fabrikkene. Du snakker om natur og det naturlige, om å komme bort fra avhengigheten av teknologi, men jeg ser det ikke som noen motsetninger å arbeide med teknologiske løsninger for å skape arbeidsplasser utenfor sentrale strøk. Teknologien må vi beherske, slik at den ikke styrer oss.

  Spørsmålet om sentralisering og politiske ideologier som fremmer sentralisering kom naturligvis opp, og jeg ble klar over krefter som driver denne ideologien i vårt eget land. De er langt fra demokratiske. Det er ikke industrien i vid forstand, men de som styrer finansieringen av den. De blir som stille, ikke-folkevalgte styringsorganer, som oligarker som legger sitt uimotståelige press på politikerne.

  Hvorfor er boligprisene i Oslo avsindig høye? Fordi etterspørselen er stor. En desentralisering vil lindre på dette presset, og prisene vil gradvis synke. Dette skaper mindre avkastning for oligarkene. Dermed kommer politikerne med begrensninger på desentralisering, for å opprettholde en mulig profittmargin for dem som har best interesse av det. Når de som påtvinger oss sentralisering argumenterer, er det som regel noe i den duren om at ‘bigger is better’, at det tjener det felles gode bedre enn begrensede små løsninger i lokalsamfunnene, som i tillegg virker dyre.

  Ja, de kan hende at teknologi og maskineri kan være menneskefiendtlig, men politikk som drives av oligarker som trekker i tråder vi ikke ser, som skaper politiske handlinger, som bestemmer vårt samfunn, uten at vi har valg dem, uten at vi vet hvem de egentlig er, er uholdbart i et demokrati. Kanskje er det en egen type ‘naturlov’ jeg kommer inn på her: egoisme i den menneskelige natur…

  SvarSlett
 2. Hei, ja, dette har du rett i. Eg skjøna meir av dette då eg las norsk, moderne historie. Det var faktisk kjempeinteressant. Der vart dynamikken "laid out". Det har vore bylgjer i synet på økonomi, men i etterkrigstida var det ein sterk allianse mellom stat og næring. Næringa skulle vere avgrensa av skattar og styring, og industrien skulle vere statleg eigd og/eller igangsett.

  Etter kvart skulle det vise seg å bli naudsynt å minke skattane og privatisere næringa - årsaka var målet om økonomisk vekst, samt opphevinga av "Bretton woods"-avtalen, som mogleggjorde raske og globale finansielle spekulasjonar i valuta. Finanssystemet har sidan vorte meir og meir globalisert og "fritt" (d. e. fritt for "big corporations", som ikkje er frie).

  Dette har skapt meir forbruk, meir materiell velstand, og også (i Noreg) høge inntekter frå skattar og avgifter. Der er hunden begravd i norsk samanheng. Kapitalismen kan skape masse, masse ting som er veldig usunne for oss, ting som også medfører at lokalsamfunn blir borte og at menneskeliv går tapt. Men politikarane vil ikkje røre det, for då rører dei også ved arbeidsplassar (som altså treng å vere "optimalisert" mtp. løn, d. e. at dei formast av marknaden), og dei rører ved velferdsstatens grunnlag økonomisk.

  Mange av problema vi ser over heile verda i dag, har å gjere nettopp med dette globalistisk-økonomiske systemet, med ein allianse mellom stat og marknad. Der eg nok eg vil tenke annleis enn deg, er at eg trur det er ganske naudsynt med ein sterk stat (og ei sterk kyrkje, i vesten), til å avgrense økonomien. Etterkrigsalliansen vart forma med 20-åra friskt i minne. Ukontrollert kapitalistisk marknad viste seg å skape enorme skilnader mellom fattig og rik, samt eit enormt uforutsigbart marknad (jfr. valdsam svingning i globale prisar på ulike typar av varer, store inflasjonar, raske forflytningar/nedleggjingar av arbeidsplassar med påfylgjande arbeidsløyse etc.)

  Eg funderer ein del på desse tinga. Eg trur at bygdene vil trenge å bli meir "sjølvforsynte" på eitt eller anna vis; at vi må finne og verdsetje meir av den ekte rikdomen, d. e. fellesskap, kultur, tru, natur etc.; at vi må vere villige til å gå ned i økonomisk levestandar. Men alt dette er veldig vanskeleg å få til utan at nasjonen (og kanskje det større europeiske fellesskapet) finn løysingar. Ein måtte nesten etablere ein slags kommunitet eller eit slags kloster, men slike ting har også sine vanskar :)

  SvarSlett
 3. Hehe, eg las ikkje kommentaren din nøye nok. Eg ser at du er meir nyansert enn eg hadde trudd, og då trur eg at vi forstår kvarandre godt, mtp "oligarkar" og politikarar. Jaja :)

  SvarSlett
 4. Du er god lytter:) Tenk at du leste innlegget mitt to ganger...(*salig*) Når det gjelder sentraliseing og politikk, er det vel et eksempel på å minske makt i distriktet når de ville legge om inntekter av kraftforsyning, slik at de kommunene der det produseres ikke skulle få forstjeneste som fortjent. Om det kommer flere 3D printere i bygdene, kan det vel hende at politikerne ser sitt snitt til å pålegge allverdens begrensninger, slik at de verner om de sentrale strøkene. Jeg undrer meg på om det ligger også en ide om at sentralisert makt, store sentrale økonomiske områder er mer lettmanipulerte. Og igjen - hvem er det som manipulerer?

  SvarSlett
 5. Det er nok mammon, vil eg tru :) (Eigentleg: Seriøst). Men gode gründerar treng vi på bygdene, trur eg.

  Ja, rart å tenke på. I dag var det debatt på politisk kvarter. Forsvarssjefen seier at dei treng meir midlar, elles vil det bli kutt. Forsvarsministeren seier: "Nei, det vil ikkje bli kutt." Kvifor ikkje? "Jo, eh, dette er ei leiingsoppgåve. Dei må rasjonalisere, effektivisere, finne betre digitale løysingar". He. Nei, eg må halde meg unna å uttale meg meir om dette.

  Elles, i går seg eg ku og kalv. Veldig fint, merka tydeleg at kua var meir usikker og forsiktig enn andre elgar eg møter på. Kalven var liten og gyllenbrun, har aldri sett det før, trur eg. Artig oppleving.

  SvarSlett
 6. Ja, du får berre dele dine tankar, altså, om manipulasjon o. a.

  SvarSlett