tirsdag 28. april 2020

Rart å tenke på mine besteforeldre. Som levde på ein gard. "Det var eit godt liv". Arbeid frå morgon til kveld. I harmoni med rytmane i døgnet og året. Gras, skog, grønsaker, kyr, høns, sauer, handarbeid, handverk, matlaging. Mykje knowhow som ikkje har vorte ført vidare til min generasjon. Men kan hentast opp att.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar