tirsdag 21. april 2020Denne er interessant. "Mother nature is a serial killer". Eller: "A bitch". Ein "kreativ mordar". Ein "brotsmann". Som vi skal "fange". Vi går på skulen for å "avsløre veikskapane i rustningen", altså, slik at vi kan drepe naturen. Slik talar og tenker vestlege kulturarbeidarar. Det er ein tenkemåte som går attende i alle fall til opplysningstida - meistring av, og herredøme over, naturen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar