fredag 24. april 2020

Alt kjem frå Gud - og alt vender attende til Gud. Det er ein grunntanke i antikken, i hellenismen - både platonisme, kristendom, jødedom. Livet - ein skugge og ein draum.


2 kommentarer: