torsdag 19. mars 2020

Informasjonseksplosjon, er det noko som heiter. Lengre rekkevidde - dette er eit dogme i moderniteten. Meir og betre tilgang. Raskare. (H Rosa Social Acceleration)

Eit gode, blir det sagt.

Eg veit betre i dag.

Og det får meg til å tenke.

Kva er eigentleg eit gode, i informasjonseksplosjonen? Kva fører oss nærare Gud - altså...djubde, meining, håp, kjærleik.

Kva er berre "filler"??????

"Vi har heimekontor, men vi held fram med å skrive kronikkar, bøker og nettpresentasjonar!" Javel - gjer du verda og menneskelivet betre eller ikkje?


Bilderesultater for silence meditation zen monk
Eg tenker på dette i våre dagar. Internett kokar. Og vil sluke oss. Kyrkja skal også vere der. Hm. Jaja. I verda, ikkje av verda. Er det i det heile teke mogleg, på teknologiske premiss? Svart-kvitt er det ikkje, men...Lokalt er viktig. Nært.

Kvalitet er viktig, noko ekte.

Eg kjøpte ei bok om ein biolog som fylgjer eit 1x1m skog-stykke gjennom eit år. Eit univers, eit mysterium, med uendelege djubder. Rett under føtene våre.

Menneske er også mysterium. Gud er overalt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar