søndag 16. februar 2020

QSI blir det kalla, i nyare forskning. Stoff som kan påverke bakterielle kommunikasjonsliner via m. a. kjemikalier. Altså - som kan påverke og løyse opp biofilmar, som er instrumentelle i kroniske tilstandar. Og som også på mange vis forklarar kvifor tilstandar blir kroniske. Desse stoffa? Surprise, surprise - det gjeld særleg grønsaker, bær, og framfor alt urter. (Kvifor rotnar ikkje planter i naturen? Lufta er overfylt av opportunistiske bakteriar. Jo - fordi også desse plantene har ekstremt komplekse immunforsvar. Lufta i naturen er elles også fylt av komplekse immunmodulerande og kommuniserande kjemikalier frå tre og planter. Det er ikkje science fiction heller.) Så at the end of the day vil medisinen måtte inkludere urter att, som er enormt mykje meir komplekse enn kjemisk framstilte antibiotika. Det kan imidlertid ta lang tid for Noreg sin del, som er ein del av det mekanistiske vesten. Må berre sjå positivt på det og gjere det beste ut av ting.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar