søndag 16. februar 2020

Men. Dersom den førre posten er "spot on", har det enorme implikasjonar for vurderinga av samfunnet som vi lever i. Ting som er vanskelege. Éin ting er å erkjenne dei. Ein anna er kva ein gjer med dei.

2 kommentarer:

  1. "Jeg har lov til alt, men ikke alt tjener til det gode. Jeg har lov til alt, men jeg skal ikke la noe få makt over meg," sier Paulus. Jeg tror ikke det er mer verdi i ekstremformen hvor en vil unngå alle de momentene du nevner, men jeg tror vi må ha verdigrunnlaget forankret i kristen tro og tradisjon, og ut fra det gjør vi en rekke verdivalg. Teknologien er her, og vi må lære oss å mestre den til det gode. I henhold til de aller fleste av de momentene du never, gjør vi valg av hva som er viktig og verdifullt. Poenget er på sett og vis å ikke bli drevet av press og forventninger, men å gjøre valg ut fra en indre overbevisning. Jeg mener ikke å si at det er alene individet som velger for sitt eget behov. I kristen etikk er fellesskapet viktig, omsorg for andre, medmeneskelighet, ...som Paulus også sier om Åndens frukter: som er "kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse". Et annet sted sier han noe om det å være tilfreds med det vi har - igjen kommer vi inn på konkrete verdivalg. Sant å si tror jeg det er sundt for oss å stoppe opp i blant og ta noen slike vurderinger. Det er fort gjort å havne i forventningspresset.

    SvarSlett
  2. Ja, samd. Lurt å stanse opp. Og å søke fellesskap - kyrkje eller anna - som stør det viktige. Eg trur, som deg, at det ikkje er lurt å vere ekstrem.

    Spørsmålet i ein "lopsided" kultur, er imidlertid *kva* som eigentleg er ekstremt.

    Er det ekstremt å bruke nett og smarttlf.? "Nei, alle gjer det". Men for 20 år sidan, ville folk seie: "Ein slik tanke er ekstrem". Etc. Ein kan gjere same tankeøving når det gjeld mange ting i dag, ikkje sant. Og det har å gjere med marknadskapitalisme, som gjer alt for å selje og tene pengar - sjølv om konsekvensene er sprø og usunne...

    SvarSlett