lørdag 8. februar 2020

Liturgy is the mysterious fusion of natural cycles with historical time.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar