søndag 16. februar 2020

Kva er det gode livet?

Ikkje smarttlf.,
ikkje elektronikk,
ikkje nett,
ikkje det største huset,
ikkje den finaste bilen,
ikkje dei mest eksotiske reisene,
ikkje den dyraste hytta,
ikkje dei kulaste kleda,
ikkje den best løna jobben,
ikkje det stressa livet,
ikkje halvfabrikata-mat,
ikkje TV-seriar på Netflix,
ikkje den nyaste kinofilmen,
ikkje det stadige nyhetsjaget,
ikkje kjendiseri,
ikkje tinder,
ikkje byråkratisk statistikk,
ikkje endelause transportetappar,
ikkje teknologibaserte velferdssystem,
ikkje meiningstap,
ikkje nyting som øvste mål,
ikkje sosiale medier,
ikkje å vere ein vinnar,
ikkje å bli sett av millionar,
ikkje reklamar,
ikkje utstyrsgaloppen,
ikkje evig vekst,
ikkje stadig meir informasjon,
ikkje stadig fleire moglegheiter,
ikkje urban elitisme,
ikkje stadig raskare forflytning,
ikkje stadig fleire ting,
ikkje det effektive livet,
ikkje multitasking,

Ein annan stad.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar