onsdag 19. februar 2020

Frå bakerste rad. Ein analyse av spenningane i USA. Frå ein kar med PhD i fysikk, som lenge arbeidde som aksjemeklar i NY, men så heller ville fotografere fattige rundt om i USA. Veldig interessant, også for europeisk - og norsk - situasjon. Vel verdt å lese. Mange intervju med han på YT også. Arnade. Jo, eg har mange tankar om korleis kyrkja skulle respondere på situasjonen. Det kjem til uttrykk i forkynninga og presterolla mi.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar