onsdag 19. februar 2020

Eg tala med ei gamal og vis dame. Vi sat rundt eit kaffibord, i samband med andakt og song. Vi tala om veret i nord. Midnattssol, mørketid. Eg sa at eg hadde eit godt inntrykk av folkesjela i nord. Ein kan tenke på Bremnes-musikken, Halvdan Sivertsen, Trygve Hoff. Ho sa: "Ja, det er mykje fordi dei lever i pakt med naturen, og i kontakt med den." Det er noko å fundere på.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar