søndag 23. februar 2020Eg såg denne dokumentaren, den er på Netflix. Kjempebra og interessant.  Altså - klatrarane lever eit spesielt liv, må ein seie. Men det er kva det er. I alle fall - dei klatrar her ein del av ruta som er ekstremt vanskeleg, og det var uvisst om det var mogleg å klare denne ruta. Ingen hadde gjort det før, ingen hadde tenkt at det var mogleg. Og dei bruka enormt med tid og krefter på å klare denne delen. Det er interessant korleis ein "lærer seg" å klatre ruta. Ein må prøve og feile. Og så vere engasjert med heile seg, for å freiste å finne løysingar, bruke kroppen rett, fokusere rett osb. Steg for steg blir "sjølvet" (med heile kroppen) assimilert til "røyndomen" (d. e. veggen), og ein let seg forme til å finne ein veg. Det liknar på livet, eller, det er livet.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar