søndag 9. februar 2020Dette var VELDIG høg kvalitet. Greenberg, musikkhistoriker, ekspert på både jazz og klassisk, ausar av sin djupe visdom og kunnskap.

Han peikar m. a. på at det er svært viktig å vere i kontakt med det musikalske kulturelle reservoaret, d. e. vestleg musikkhistorie. Han peikar m. a. på at ein må rekne med at unge menneske ikkje vil kunne forstå eller vil kunne verdsetje mykje klassisk musikk - men med tid og mognad vil dei kunne gjere det.

Han peikar på kor viktig det er å øve mykje, for den som vil bli god. Han har ikkje trua på "geni", som automatisk er betre enn andre.

Han talar om korleis ein kan komponere - om kor viktig det er å ha inne "grunnarbeidet" i forståinga av den klassiske musikken, harmonimessig og formmessig - og så at ein vil måtte gjere masse arbeid før det blir noko bra ut av det.

Han seier noko om kven hans favorittar er, musikalsk sett.

+++ Ja, dette var eit veldig interessant og inspirerande intervju.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar