søndag 23. februar 2020Bono syng om å navigere forventningar, roller, mål, identitet, tradisjon. Han bruka bibelske rollemodellar som utgangspunkt for refleksjon og kunst. Han var som Jesus, eller Johannes, eller Judas, eller Den Heilage Ande, eller satan. (Inspirert av CS Lewis). Det er dette tekstane og musikken handlar om, ein type mystikk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar