søndag 16. februar 2020

Bilderesultater for how to listen and understand great music

48-del lektyre om musikk, av Greenberg. Fekk eg bestilt på CD. Kosta berre 300 kr., ca. Så no har eg noko å høyre på i bilen. I tillegg har eg no ei god stund arbeidd steg for steg med desse bøkene:

Elementær harmonilære


The Berklee Book of Jazz Harmony


Bilderesultater for piston harmony

Så får vi sjå kor langt eg kjem. Utfordringa er nok mest det å arbeide grundig og godt med stoffet, og praktisere det på instrumentet så det blir naturleg. Samt det å balansere mellom bruk av piano og gitar.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar