torsdag 16. januar 2020

Vi går nok vanskelege tider i møte i vesten. Det er mange teikn i tida, som Jesus sa. Då er det godt å ta vare på tradisjonane, fellesskapa. Ha god vilje, øve seg i dygdene. Skjelne mellom kva som er verkeleg verdifullt i livet, og kva som ikkje er så verdifullt. Leite oss steg mot steg fram mot det som er godt, sant, vakkert, rett.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar