mandag 20. januar 2020Pretty hilarious. Dei kjem frå Kongshaug-miljøet. Ganske interessant. Dei har musikkteorien i orden, for dei brukar mykje 2-5-1 progresjonar og dim-akkordar, og ulike typar av tensions. Slikt kunne eg aldri ha spela då eg var på den alderen, det gjekk i Led Z, Pink F etc. Men, eg får ta det att no.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar