torsdag 16. januar 2020

Nokre musikkstilar har med rette gått i gløymeboka. Andre har gått i gløymeboka fordi dei er ukule, så å seie. Eller manglar kulturell backing. Noreg har ei stor jazz-scene, men det var eg ganske vaksen før eg forstod. Same kan ein seie om folkemusikk og kyrkjemusikk. Men så er det slikt som soul og 70-tals rnb, eller også disko. Much maligned, ein del av det. Men ikkje alltid med rette. Vice versa er det også ein god del musikk som vert rekna som "bra" av kritikarar, men som eigentleg er...eh. Ja. Mykje kunne blitt nemnt. All package, no content.

Uansett: Dette er veldig bra. Og rundt denne stilen, funk, soul, disco etc. er det mykje eg ikkje har høyrt enno. Rart med det.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar