fredag 3. januar 2020

Behn er død. Ein tragedie. Sjølv tenker eg på at han ikkje berre var psykisk sjuk, men også fysisk. Kropp og sjel og omgjevnader heng saman, det er sikkert. Men vår kultur ser ofte ikkje samanhengane. Veldig tankevekkande for meg å observere dette. Eg forstår jo også ein del av kvifor det er sånn. Men lite eg kan gjere med det, i den store samanhengen. Dog, litt eg kan gjere med det, i den ganske vesle samanhengen, vil eg tru. Forstå, i det minste, freiste å lækje det eg kan i mitt eige liv, og i mine omgjevnader, der det er opningar for det. (Og kvar er dei?)

På det store hav me siglar, ja.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar