tirsdag 19. november 2019

NRK med eit interessant og godt program om stavkyrkjer. HER. Heddal og Eidsborg. Tankevekkande: I Notodden er det rundt 90-95% av dåp og bryllaup som går føre seg i stavkyrkja. Naturlegvis. Det er tradisjon, kultur, heimekjensle, kunst, trusuttrykk, naturmateriale etc. Det er verdig, djupt, mystisk. Det er vel eit memento for Dnk? Kor stor rolle eit kyrkjerom kan spele for å inspirere folkekyrkjelivet. Eg meiner det er viktig signal i høve til moderne kyrkjebygg - som kanskje ikkje bør vere så altfor moderne.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar