fredag 15. november 2019

Kva treng ei bygd for å overleve, for å få unge menneske til å ville bli, og stifte familie?

Husvære, skule, matbutikk, arbeidsplassar.

Aktivitetar for born og voksne.

Natur.

OG:

Kjensle av tryggleik, fellesskap, rituale, tradisjonar, kultur.

Slik at ein kjenner: "Her er det godt å vere. Her er folk gode. Her kan eg bidra. Her høyrer eg heime. Her kan eg bli."

Det må vere nokre slags rammer, og det må vere ein slags fylde som gjer at det er noko å "trå inn i", noko å "vere ein del av".

Kva med:

"Det må vere økonomiske ressursar og økonomisk vekst!"

Kanskje - men då blir jordsmonnet skrint, er eg redd, og røtene blir ikkje djupe.

Men desse tinga har også å gjere med "makro-trendar", ikkje sant. Ideologi, politikk o. a. på eit større plan.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar