mandag 28. oktober 2019

Om USA og Trump. Følsomt tema, eg veit. Så ta det for det det er. Fyrst ein analyse frå Anis Shivani som set dagens politiske situasjon inn i større idehistorisk perspektiv. Også her.  ein insider i GOP som forklarar, med psykologiske kategoriar, kvifor Trump vinn. Det handlar om den kapitalistiske, nyliberale orden, og det å setje ord på denne. "Populistane" gjer dette, ikkje minst ved å peike på behovet for å "høyre heime" i kultur, på ein stad, i fellesskap. Ein kan også kritisere globalisme, både militært og finansielt. Spørsmålet er imidlertid også om ein verkeleg vil rive ned avgudsaltaret, for å seie det slik. Og seie at kapital og marknad ikkje skal ha øvste prioritet (kva skal setjast i staden?)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar