onsdag 9. oktober 2019

DB Hart i polemikk

Her. Skulle ein seie: Les på eige ansvar. Det er polemikk og meiningsutveksling, og frontar. Ting kan diskuterast.
Innleiinga:I often have to remind myself how great a distance separates apostolic, patristic, and pre-modern orthodoxy from modern fundamentalism; somehow it always comes as a shock to the system.  So let me say this upfront, and then return to it: fundamentalist literalism is a modern heresy, one that breaks from Christian practice with such violence as to call into question whether those who practice it are still truly obedient to the apostolic faith at all.  That is not an accusation, but it is a lament.  You may be pure, but your premises are corrupt.


Ja, Hart er nok (i overkant) polemisk. Poenget hans er vel verdt å undersøke vidare, dvs. eg får nok freiste å gjere det. 

2 kommentarer:

 1. Dette har jeg lyst til å kommenter litt. Jeg husker ikke helt kilden min, men tror det var Alvin Platinga som la fram noen interessante observasjoner i henhold til bibelsyn i fundamentalistiske kretser.
  Vi kjenner striden, og en av reaksjonene fra fundamentalistisk hold var bruken av vitenskapelige metoder for å granske kilder, anvendt på Den Hellige Skrift. Jeg vil ikke gå videre inn på det, for det er ikke her poenget mitt her.
  Reaksjonen i fundamentalistisk leir var å ville verne om Skriftens troverdighet, men samtidig var de som formet ideene om ufeilbarlighet, osv. selv preget av en rasjonell, vitenskapelig verdensanskuelse. Resultatet blir at også i denne tradisjonen vingeklippes Guds Ord til å passe inn i et paradigme. For å være troverdig ble Ordet satt inn i system av forstand og fornuftskategorier, og det det som virket som motsigelse, måtte på en eller annen måte forstås slik at kabalen gikk opp.

  Jeg ser noe av det samme i dagnes 7-dagers-skapelse-talsmenn. Poenget er å begrunne et fullstendig trossystem, hvor en kan finne trygghet i troen. En dag er en dag, blir det sagt, men jeg undrer meg på om et tre er et tre, på samme måten. Skal man ta det helt bokstavelig, blir det feil. Det er bilder, metaforer, innsikt gitt i fortellinger – ja, de er sanne, i den forstand at de bærer grunnleggende sannheter i seg. At noe er ‘sant’ er ikke ensbetydende med empiri. Her mener jeg fortsatt å registrere en verdensanskuelse som er festet i empirisk, rasjonell sannhetsforståelse.

  Jeg har ikke lest noe av DH Hart, men det sitatet du deler, viser at han ser, med sorg i hjertet, hvor vingeklippet budskapet blir. Dypest sett tenker jeg at den rasjonelle, vitenskapelige tilnærmingen i fundamentalistiske bibelforståelse viser en mangel på tiltro til Gud. Og det er vel heller motsatt av det som var poenget.


  SvarSlett
 2. Takk for innspelet. Ja, det er interessant, som du seier. Sjølv tenker eg å lese meir av kyrkjefedre etter kvart, for å finne ut i kva grad dei faktisk opererer med "andeleg lesing" av Bibelen, og korleis det i praksis skjer, liksom. Interessant, og sunt, at Plantinga legg fram desse tinga, då.

  Ja, nei. Det blir fort veldig spennande når ein kan "sleppe laus" symbolikk, tolkning, biletbruk, riter, allegori, mytar etc. Det blir "open-ended", og noko som kan kaste ljos over alt mogleg i livet.

  SvarSlett