lørdag 14. september 2019

Ser gjennom katolsk salmebok. Eigentleg interessant. Det er mykje liturgiske melodiar. Det har også Dnk fått no, m. a. med bibelsk salme for kvar sundag i kyrkjeåret. No har eg sett gjennom dei to fyrste salmeseksjonane, for "Gud Fader" og "Treenigheten". Salmane er i det store og det heile nett dei same som i Dnk-salmeboka. Nokre fleire salmar frå "embetsprestar" som Zetlitz, og frå folk som Welhaven og Grundtvig. Men salmar av Landstad, Bjerkreim og Brorson er der. Blir spennande å sjå vidare etter kvart. Men godt at salmeboka og liturgien på mange vis er økumeniske, og eg håpar at dette held fram, steg for steg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar