torsdag 15. august 2019

The language we use frames our conventional reality (our Lebenswelt, as it is called in the German phenomenological tradition). Beneath that there is an ultimate reality, such as the condition of the enlightened dead person. One can experience this directly in certain meditative states, but one cannot describe it. To say anything about it would merely succeed in making it part of our conventional reality; it is, therefore, ineffable


Graham Priest skriv om paradoks i Zen-Buddhisme. Eg trur at dette poenget er veldig viktig. Insisteringa på logikk og system har gjort masse skade i mitt eige liv. Teologi og kristendom må også kunne leve med at bibeltekstar, hendingar etc. er inkulturerte jamvel om dei eksisterer i røyndomen og refererer til røyndomen. Men "røyndomen" har vi ingen direkte og fullkomen tilgang til - berre mediert. 

Så rett spiritualitet - og levemåte - må dreie seg om å leve harmonisk i møte med sjølve røyndomen, og på den måten kome nærare "Gud" (kva det enn er). 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar