fredag 23. august 2019

[The Bourgeois] culture laid out the script we all were supposed to follow: 

Get married before you have children and strive to stay married for their sake. 

Get the education you need for gainful employment, work hard, and avoid idleness. 

Go the extra mile for your employer or client. 

Be a patriot, ready to serve the country. 

Be neighborly, civic-minded, and charitable. 

Avoid coarse language in public. 

Be respectful of authority. 

Eschew substance abuse and crime.
Det er interessant, det Wax seier her. Dette er gode verdiar, og dei legg fundament for eit godt samfunn. Kanskje ein kan seie at dei er avhengige av eit slags jordsmonn, d. e. gresk-jødisk-kristen tradisjon, og kanskje jamvel katolisisme eller ortodoksi, til sjuande og sist. Dvs. protestantismen er også ein del av den økumeniske kyrkja. Men, ja. 

Ver ein patriot. Men Korea og Vietnam var "hellholes", på ein del vis. Suburbia la ikkje til rette for fellesskap heller, kan ein vel seie. Og det var jo også noko i den amerikanske mentaliteten - hustling og "every man for himself" - som var "corrosive of society". Skjønt, på 50-talet var det på mange vis bra. 

Ja - nokre refleksjonar, men Wax' poeng er "well taken". Desse verdiane ovanfor er viktige og gode for eit samfunn. I neste omgang gjeld det så at verdiane kan haldast på plass samstundes som ein også kan tillate subkulturar og "eventyrarar" i samfunnskulturen. Og kapitalismen må ikkje vere så fri og ukontrollert at det blir umogleg å få eit godt liv jamvel om ein fylgjer verdiane.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar