torsdag 15. august 2019

Så Lessing seier at 60-talets ungdom hadde hatt mykje smerte pga krigen. Waters skriv mykje om dette i the Wall. "The flames are all long gone, but the pain lingers on".

Men ein hadde eit håp om ein utopi, eit perfekt samfunn. "Rubbish", seier ho. "How could we be so blind?"

Ho seier at mange unge på 60-talet leid mykje. Rus og fri seksualitet etc. Dei bar mykje i, og med, seg. Men, seier ho også: "They had a good time - they had fun."

Ho var kommunist og feminist. Ho endte opp som sufi.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar