søndag 25. august 2019

Før trudde eg at preika skulle vere eksegese, ikkje tolking. "Ordet frå Guds munn."

No tenker eg at preika må vere eksegese OG tilpassing til lokal situasjon.

Det er veldig spennande, veldig fruktbart, og noko risikabelt :-s Ein må ikkje gå for langt i nokon av retningane. Den fyrste: Det blir på ein måte litt livlaust og generelt. Andre: Det kan bli for tannlaust, eller også for nært.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar