onsdag 10. juli 2019

Mackey skriv at det er critical, heilt essensielt, å leggje merke til metaforane i Bibelen. Det er dei som "openberrar" røyndomen, på mange vis. Difor blir også poesi veldig viktig for Mackey. Også i vårt eige språk blir metaforar viktige. Dei "avslører" kulturen - dermed også tenkemåtar, levemåtar, følemåtar, trusmønster etc. - på djupaste nivå. Metaforane er også overalt.

Når eg tek tak i ein metafor, kan eg utforske og utvide. Veldig interessant. Trekke inn nye element. Bakgrunnserfaringar. Stille nye spørsmål. Utforske meg sjølv, den eg snakkar med, verda vi lever i.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar