lørdag 8. juni 2019

Vanskelege tider ligg foran, for det liberale hegemoniet går antakeleg mot anten ein slags ende eller ein slags radikal transformasjon. Og ingen veit eigentleg kva som skal overta.

https://unherd.com/2018/10/deluded-liberals-cant-keep-clinging-dead-idea/?=refinnar

Sjølv tenker eg nok tentativt at det gjeld å finne attende til røter, tradisjon, sivilisasjon. Men spørsmålet er då om vi alle bør bli katolikkar, liksom. Kor vist vil det vere?? :-s I VL har eg gjort meg til talsmann for varsam økumenisitet, og det står eg for.

Noko er også slik: Har vi mat og klede skal vi vere nøgde med det. Kva treng eigentleg eit menneske, for å ha eit godt liv? Familie, vener, lokalsamfunn, sunn og brei kultur, sunn mat og klede, eit meiningsfullt arbeid, leik og fest. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar