onsdag 12. juni 2019

USA går kanskje til hulivøll, men kva skal ein så gjere? "The monastic option" blir relevant - å trekke seg attende i mindre fellesskap borte frå destruktive straumar og påverknadskjelder. Ta vare på djupe og sunne tradisjonar. Halde rett fokus på det gode liv.

Hm. Eg føler nok at Kviteseid er litt slik. Holy moly. Det er viktig å vere klar over farane ved eit slikt liv også - dei er ikkje så reint få. Dvs. fare for alle slags andelege feilsteg, så å seie. Den fyrste klosterrørsla gjekk i mange av desse fellene, og dei fyrste seriøse klosterreglane var svært medvitne om dette.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar