torsdag 6. juni 2019

U know - det er vanskeleg med emosjonar.

Emosjonar er jo viktige. Livspuls. Energi. Chi. Seksualitet. Sinne. Sorg. Glede. Kjærleik. Humor. Spenning.

"Jo viktige". Dei er sjølve livet, på mange vis.

Men dei er også uregjerlege, eller som eit kaos - kan vere.

Tradisjonar har søkt å sløkke dei ut, eller halde dei under kontroll. Vi lever i eit slikt samfunn, jfr. Taylor og stoisismen, i Secular age.

Kulturen treng utløp for kjensler. Ritualiserte, kanskje. Tradisjonsbundne.

Kjensler skaper band, og kommuniserer. Det er også vanskeleg. Kva skjer då? Kva skjer no? Kva gjev eg meg ut på?

Men å stenge kjenslene inne, har også konsekvenser. Dobbelkommunikasjon, såra kjensler, daude relasjonar.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar